חובת חוזה כתוב לעסקת מקרקעין בישראל
מכיוון שאצל רוב תושבי מדינת ישראל, עסקת מקרקעין של רכישת דירה היא עסקה חשובה ומהותית בחייהם, נקבע בחוק המקרקעין כי "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב", דרישת הכתב מעמידה את הצדדים לעסקה על רצינות המעשה, ואמורה למנוע התקשרות חפוזה, מחמת עיקרון זה לא ניתן לבצע עסקה במקרקעין בלא חוזה כתוב. התחייבות בעל פה אינה תקפה. ניתן להגיש תביעת נזיקין בגין הפרת ההבטחה, אך אי אפשר לחייב את המבטיח לבצע את העסקה במקרקעין

על אף שנחוץ מסמך בכתב, לא נחוצה חתימה על החוזה. די בכך שהצדדים הסכימו כי מסמך כתוב משקף את הסכמותיהם. כמו כן, יש להדגיש ביטול עסקת מקרקעין אינו טעון מסמך בכתב, וכי דרישת הכתב מתייחסת רק לעסקה עצמה, אבל אין מניעה למנות בעל פה שליח לשם ביצוע עסקת מקרקעין.

במדינת ישראל דרישת הכתב מחייבת כי בין הצדדים ייכרת חוזה הכולל את כל הפרטים החשובים שמרכיבים את העסקה, והם: תיאור המקרקעין, שמות הצדדים, המחיר ומהות העסקה. הסכם שאחד הפרטים המהותיים הללו אינו כלול בו אינו תקף. כך למשל, חוזה שלא נקוב בו (או במסמכים הקשורים אליו) המחיר של המקרקעין, לא ניתן להביאו לבית המשפט, שהרי בית המשפט אינו אמור לערוך את העסקה עבור הצדדים. לעומת זאת, העדרם של פרטים שאינם מהותיים אינו קריטי ובית המשפט יראה במסמך הסכם מחייב, תוך שהוא משלים את הטעון השלמה, מכת חוק או מכוח נוהג השורר ביחסי הצדדים או מכוח הנוהג הכללי.
רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity