צור קשר
מס רכישה

במקביל למס המוטל על המוכר, מוטל גם מס על הקונה נכס מקרקעין והוא מכונה מס רכישה. מדובר במס ששיעוריו משתנים. ביחס למגרש משולם מס בשיעור 5% משווי הרכישה, רכישת בניין שאינו מלאי עסקי מחייבת מס בשיעור 3.5% משוויו, ואילו ביחס לרכישת דירת מגורים מוטל המס באופן מדורג, כך שעד סכום רכישה מסוים משולם 3.5% משווי הרכישה ומעבר לסך זה משולמים 5% מהיתרה.

נכים, משפחות שכולות,ועולים חדשים זכאים להקלה במס רכישה והם ישלמו מס רכישה בשיעור מופחת של 0.5% בלבד. הקלה נוספת קיימת בהעברת מקרקעין בלא תמורה מאדם לקרוב משפחתו, שאז מוטל על הרוכש לשלם מס רכישה בגובה של שליש ממס הרכישה שהיה עליו לשלם לו היה רוכש את המקרקעין ממי שאינו קרובו.

רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity