French Russian English
אביחיל

בדוק כמה שווה הבית שלךסוג הנכס
אזור
מחיר מינימום
מחיר מקסימום

אביחיל

מושב אביחיל, מושב (תנועת המושבים) בשרון, 4 ק"מ מצפון לנתניה. השם סמלי, והוא גם שם אביה של אסתר המלכה. הוקם ב-1932 במסגרת "התיישבות האלף" בידי קבוצה של משוחררי הגדודים העבריים. התאחד ב-1945 עם המושב השכן עין העובד (נוסד ב-1933 בידי פועלים חקלאים). במקום נמצא מוזיאון בית הגדודים, המתאר את תולדות הגדודים העבריים ששירתו במסגרת הצבא הבריטי בימי מלחמת העולם הראשונה. במושב יש נחלות ומשקי עזר, שטח הנחלות נע בין 3-4 דונם בחלקה א' וכ-20 דונם נוספים, משקי עזר, חלקות שבין 2-3 דונם.

439 | אביחייל
6.50 מיליון ₪
משק / אחוזה: משק עזר, 4 דונם, ניתן לפצל חצי דונם. מימדים מצוינים!
שטח בנוי: 160 מ"ר
מגרש: 4000 מ"ר
חלקות נוספות:
מרפסת:
קומה:
חדרים:
More Information

1

כל הזכויות שמורות לנאות שירן 2007
בניית אתרים Cyber city | עיצוב: קרול מישר