צור קשר
מסים עירוניים
במובן זה קיימת סימטריה בין תשלום מס רכוש לבית תשלום ארנונה עירונית במובן זה שכל עוד לא נבנה מבנה על המגרש חייב בעליו בתשלום מס רכוש. נבנה עליו בניין יחויב בתשלום ארנונה עירונית.

החייב בארנונה הינו ה"מחזיק", הנהנה משירותי הרשות המקומית. לכן, בנכס מושכר יחויב בתשלום הארנונה השוכר. עם זאת על המשכיר חלה החובה להודיע לרשות המקומית כי הנכס הושכר וליידע אותה בדבר זהות השוכר.

בעת חילופי מחזיקים מוטל על המחזיק הפורש להודיע לרשות המקומית על החילופים ולפרט את זהות המחזיק החדש. אם לא יעשה כן, הוא עלול להתחייב בתשלום הארנונה העירונית במידה והמחזיק החדש יתחמק מן התשלום האמור. בלא ששולמה ארנונה, לא תעניק הרשות המקומית אישור להעברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין ועל כן, מוטל על הרוכש לוודא כי המוכר שילם את הסכום האמור.
רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity