חוזה וזיכרון דברים
במדינת ישראל לזיכרון דברים יש בדרך כלל תוקף של חוזה, אם הוא עונה על דרישת הכתב. לכן, זיכרון דברים שמופיעים בו הפרטים המהותיים של העסקה, הוא בדרך כלל חוזה לכל דבר ועניין. העובדה שהצדדים מכנים את המסמך כזיכרון דברים, ואף משאירים פרטים לא מהותיים להשלמה בעתיד ומציינים כי עורכי הדין שלהם ינסחו עבורם את ההסכם, אינה משנה, וזיכרון הדברים הוא בעצמו חוזה מחייב.

זיכרון דברים לא יחשב לחוזה רק אם ברור שהצדדים לא התכוונו עדיין להתחייב לעשות עסקה במקרקעין, באמצעות זיכרון הדברים. כגון, כאשר זיכרון הדברים אינו מבטא את רצונם הקונקרטי לבצע עסקה, אלא מהווה מסמך כוונות כללי.
רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity