French Russian English
נכסי יוקרה בישראל -בתי יוקרה ונחלות - חוזה וזיכרון דברים

בדוק כמה שווה הבית שלךסוג הנכס
אזור
מחיר מינימום
מחיר מקסימום
חוזה וזיכרון דברים
במדינת ישראל לזיכרון דברים יש בדרך כלל תוקף של חוזה, אם הוא עונה על דרישת הכתב. לכן, זיכרון דברים שמופיעים בו הפרטים המהותיים של העסקה, הוא בדרך כלל חוזה לכל דבר ועניין. העובדה שהצדדים מכנים את המסמך כזיכרון דברים, ואף משאירים פרטים לא מהותיים להשלמה בעתיד ומציינים כי עורכי הדין שלהם ינסחו עבורם את ההסכם, אינה משנה, וזיכרון הדברים הוא בעצמו חוזה מחייב.

זיכרון דברים לא יחשב לחוזה רק אם ברור שהצדדים לא התכוונו עדיין להתחייב לעשות עסקה במקרקעין, באמצעות זיכרון הדברים. כגון, כאשר זיכרון הדברים אינו מבטא את רצונם הקונקרטי לבצע עסקה, אלא מהווה מסמך כוונות כללי.
כל הזכויות שמורות לנאות שירן 2007
בניית אתרים Cyber city | עיצוב: קרול מישר