הערת אזהרה

הערת אזהרה הינה הערה הרשומה בפנקס המקרקעין והמעידה כי בעל הזכויות במקרקעין התחייב לעשות בהם עסקה. רישום הערת האזהרה אינו מהווה רישום מוגמר של הזכות, ואולם, הוא מעניק לבעל הערת האזהרה הגנה חשובה, שכן, כל עוד רשומה הערת האזהרה לא תירשם אצל רשם המקרקעין עסקה הסותרת את תוכן הערת האזהרה.

הערת אזהרה מגנה על בעליה מפני עסקה נוגדת בעתיד. בעל הערת האזהרה מקבל חסינות ועדיפות על פני מי שמבקש לעקל את המקרקעין. כמו כן, היא מעניקה לבעליה עדיפות במקרה שהמוכר פושט רגל או נקלע לכינוס נכסים. לכן, טוב יעשה כל קונה אם ירשום לזכותו הערת אזהרה בהקדם האפשרי.

 
רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity