French Russian English
נכסי יוקרה בישראל -בתי יוקרה ונחלות - הערת אזהרה

בדוק כמה שווה הבית שלךסוג הנכס
אזור
מחיר מינימום
מחיר מקסימום

הערת אזהרה

הערת אזהרה הינה הערה הרשומה בפנקס המקרקעין והמעידה כי בעל הזכויות במקרקעין התחייב לעשות בהם עסקה. רישום הערת האזהרה אינו מהווה רישום מוגמר של הזכות, ואולם, הוא מעניק לבעל הערת האזהרה הגנה חשובה, שכן, כל עוד רשומה הערת האזהרה לא תירשם אצל רשם המקרקעין עסקה הסותרת את תוכן הערת האזהרה.

הערת אזהרה מגנה על בעליה מפני עסקה נוגדת בעתיד. בעל הערת האזהרה מקבל חסינות ועדיפות על פני מי שמבקש לעקל את המקרקעין. כמו כן, היא מעניקה לבעליה עדיפות במקרה שהמוכר פושט רגל או נקלע לכינוס נכסים. לכן, טוב יעשה כל קונה אם ירשום לזכותו הערת אזהרה בהקדם האפשרי.

כל הזכויות שמורות לנאות שירן 2007
בניית אתרים Cyber city | עיצוב: קרול מישר